Sätt kakorna med hjälp av GET-variabler

Om du anropar denna webbsida med en variabel påhakad på URLen kommer du att sätta kakan ollesRed.
Anropa denna webbsida enligt: cookie_set_from_get.html?mitt_val

ollesRed= (nuvarande värde)

cookie_get.html