Skicka formulär efter kontroll

Olika fält i formuläret kollas på olika sätt.


namn=
checkbox
radio a
radio b