Skicka formulär från Länk

Ofta vill man posta ett formulär från en hyperlänk.
I detta script sätts en dold inputvariabel (mess) till olika saker beroende på vilken av länkarna som klickas.
Två olika metoder att anropa javascriptsfunktionen demonstreras.

Klicka mej

Klicka mej