Skicka formulär efter Confirm

Denna webbsida kommer först ploppa upp en confirm och sedan posta sig själv om du kickar på yes.
Om du klickar no händer inget.