programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om MySQL

Fördelar med MySQL är att det är den vanligast förekommande gratisdatabasen. MySQL är dessutom snabb och enkel att använda, och kan arbeta under hög belastning dygnet runt. MySQL är helt enkelt ett bra exempel på en gratisprodukt som i många fall är bättre än de du betalar för.

Nackdelar med MySQL är att man inte kan skapa några Lagrade Procedurer och heller inte använda Constraints på t. ex. främmande nycklar. Om du känner att dessa delar är viktiga för dig kan du använda PostgreSQL (  www.postgresql.org ) istället, som också är gratis.

Vi har bara gjort ett enda test för att jämföra hastigheterna på Oracle, MySQL och PostgreSQL. I testet sökte vi i en tabell inehållande över 10 miljoner rader med en avancerad selectsats. Snabbast var Oracle, MySQL tog dubbla tiden och PostgreSQL 12 gånger längre tid än Oracle. Detta var ingen riktig benchmark utan bara ett exempel på hur stora skillnaderna kan vara när man gör en sökning på en stor tabell.