programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Tabellutrymmen i Oracle

1. Tabellutrymmen i Oracle

1. Tabellutrymmen i Oracle

Detta avsnitt beskriver tabellutrymmen.