programmera.net -> about -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om Programmera.net

1. Syfte
2. GNU Public License
3. Felaktigheter
4. Finansiering och Upphovsrätt
5. Om Författaren

1. Syfte

Syftet med denna webbplats är att leverera enkla introduktioner till programvara, speciellt gratis programvara, t.ex. de som distribueras under GNU General Public License.

2. GNU Public License

De program som distribueras under denna licens är och alltid kommer att vara gratis, plus att källkoden är öppen (alla får tillgång till källkoden, och kan då kompilera sitt eget program med de modifikationer man behöver). En lista över gratisprodukter skapade av GNU finns på sidan  www.gnu.org/software/software.html . Anledningen till den spartanska grafiken är att man ska kunna läsa sidan i alla typer av browsers.

3. Felaktigheter

Om du hittar faktafel i denna text, blir jag tacksam om du mailar dem till  info@programmera.net . Felaktigheterna skadar programmens trovärdighet, och motverkar syftet med denna webbplats.

4. Finansiering och Upphovsrätt

Denna webbplats har ingen finansiering. Varken texterna eller koderna är skyddade så de kan kopieras hur som helst.

5. Om Författaren

Jag heter Olle Kullberg och är programmerare till yrket. Mina akademiska meriter är studier i elektroteknik på KTH, som påbörjades 1994. Jag har några års arbetserfarenhet som anställd på (i kronologisk ordning):

  1.  www.happiness.se : Blandad programmering.
  2.  www.targian.com : Programmering i C, Php och Oracle.
  3.  www.byteblaze.com : Programmering i J2EE och MySQL.
  4.  www.connecta.se : Programmering i J2EE och Oracle.
  5.  www.oracle.se : Anställd som Senior Consultant, programmering av Oracles J2EE-server och databas.
Jag har följande certifieringar inom Java:
  • SCJP: Sun Certified Java Programmer (för Java SE 1.4)
  • SCWCD: Sun Certified Web Component Developer (för Java EE 1.3, Servlets)
  • SCBCD: Sun Certified Business Component Developer (för Java EE 1.3, EJB 2.0)
  • SCDJWS: Sun Certified Developer for Java Web Services (för Java EE 1.4)