programmera.net -> db -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Databaser

I detta avsnitt beskrivs allmän teori för relationsdatabaser.

 Normalisering 
Här beskrivs de formaliserade regler som brukar användas vid design av datamodeller.

 Transaktioner 
Här beskrivs transaktioner, som är ett sätt att skydda databasen från uppkomst av fel.