programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Webbtjänster med Java EE 1.4

1. Allmänt om Webbtjänster på Java EE 1.4

1. Allmänt om Webbtjänster på Java EE 1.4

Kort kan man säga att det är en hel del specifikationer att hålla reda på innan man kan säga att man "vet" hur saker och ting hänger samman. Nedan finns en sammanfattande lista på hur de viktigaste specarna kopplas mot de plattformsoberoende specar som definierar webbtjänster: