programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

JBOSS 4

Vi ska testa JBoss 4, som är en riktig J2EE 1.4 server (till skillnad från Axis).

 Exempel: Calculator JSE 
På dessa sidor sätter vi upp en webbtjänst baserad på "Calculator.wsdl", samma WSDL-fil som användes för Axis. Tjänsten bygger på en JAX-RPC service enpoint (JSE).