programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

SAAJ 1.2

SAAJ (SOAP with Attachments API for Java) är en specifikation för ett Java-API med vilket man kan mappa Java-objekt till SOAP-meddelanden.

 Grunderna i SAAJ 1.2  
Denna sida berättar hur SAAJ 1.2 fungerar.

 Exemplet Calculator 
Denna sida visar hur man bygger en SAAJ-klient till webbtjänsten Calculator.