programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Tomcat Arkitektur

1. Inre Arkitektur

1. Inre Arkitektur

Nedan följer ett exempel på hur ett anrop går igenom Tomcats olika klasser för att till slut starta själva Servleten. Exemplet är från JBoss 4.0.4, som använder Tomcat internt: