programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Vad är komponenter i Java?

1. Komponenter och Java

1. Komponenter och Java

Om man tittar på definitionen av termen komponent (sidan  Komponentbaserad arkitektur ) kan man kan säga att Java har komponenter på 4 nivåer:

  1. Metoden: En metod uppfyller definitionen på en komponent, eftersom den löser ett specifikt problem, erbjuder ett fast gränssnitt mot omvärlden och döljer (kapslar in) interna variabler.
  2. Klassen: En klass är arketypen för en komponent.
  3. Paketet: I Java finns också paket ("package") som buntar ihop flera klasser till en enhet. Paketet uppfyller definitionen för en komponent eftersom den sammanställer klasser som är funktionellt sammanhängande. De publika klasserna (som deklareras "public") är gränssnittet utåt mot andra paket. Om klassen ej är publik (ej deklarerad "public") är den dold för de klasser som ligger utanför paketet.
  4. Applikationen/Programmet: Applikationen uppfyller också definitionen av en komponent, eftersom den har ett väl definierat gränssnitt, nämligen gränssnittet mot användaren. Gränssnittet mot användaren definieras av metoden "main" som endast får finnas i en av applikationens klasser. Allt utanför "main" är inkapslad funktionalitet.
Hierarkin av komponenter i Java illustreras med följande bild: