Systemarkitektur   

 Index   
 Domain Driven Design   
     Allmänt   
     Ubiquitous language   
     Context Map   
     Sköna citat från Eric   
 Projektledningsmetoder   
     eXtreme Programming   
     Scrum   
 Vad är kvalitet?   
     Flexibilitet och komplexitet   
 Komponentbaserad arkitektur   
     Komponenter i Java   
     Komponenter i Unix   
 Standardkomponenter   
 Lager   

programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Systemarkitektur

I detta avsnitt skriver jag fritt om olika idéer inom systemarkitektur. Ämnet är gigantiskt, här presenteras bara några reflexioner.