programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Flexibilitet

1. Flexibilitet
2. Hur viktigt är flexibilitet?
3. Låg flexibilitet
4. Åtgärder för att öka flexibiliteten

1. Flexibilitet

Vi definierar flexibilitet enligt:

  • Flexibilitet: En applikation med hög flexibilitet är lätt att förändra. Om förändring är svårt är applikationen ej flexibel. Att förändra oflexibla system är tidskrävande och svårt att lyckas med utan att samtidigt introducera nya buggar.

2. Hur viktigt är flexibilitet?

För de flesta system är hög flexibilitet nödvändigt. Ofta hoppas beställaren på att systemet inte ska behöva förändras, men så är sällan fallet. De flesta system byggs ut och förändras kontinuerligt. För att ett system ska leva tillsammans med företaget måste systemet gå att modifiera. För stora system måste mer arbete läggas på att få systemet flexibelt.

3. Låg flexibilitet

När visar det sig om ett system har låg flexibilitet?

  • Om ett system har låg flexibilitet visar det sig först när man försöker förändra det, vanligtvis sker detta långt efter att systemet är satt i produktion. Även om beställaren av ett system har beställt ett flexibelt system av leverantören är det först långt efter att systemet är levererat (och betalat) som beställaren får veta om systemet verkligen är flexibelt.

4. Åtgärder för att öka flexibiliteten

Vilka åtgärder kan vi ta till för att öka flexibiliteten?

  1. Automatisk testning: Automatiska tester underlättar förändring. Efter att en förändring har utförts i systemet kan systemets funktionalitet verifieras i ett nafs.
  2. Komponentbaserad arkitektur: Genom att dela upp koden i komponenter och moduler, vars innehåll avgränsas från den övriga koden, kan vi uppnå ett mer flexibelt system. Komponenterna blir lättare att förändra och kan helt bytas ut vid behov utan att det påverkar övriga delar av systemet.