Oracle 10g DBA   

 Index   
 Installation   
     Installera 10gR2   
         på Linux    
             Steg1: Konfigurera OS   
                 Steg1: Konfigurera Ubuntu   
                 Steg1: Konfigurera RHEL4   
             Steg2: Mjukvara   
             Steg3: Databas   
             Steg4: Lyssnare   
             Steg5: TNS-namn   
 Grunderna   
     Starta databasen   
         Avancerad startup   
     Stänga databasen   
     PFILE och SPFILE   
     Enterprise Manager 10g   
 Säkerhet   
     Användare   
         DBA_USERS   
         DBA_TS_QUOTAS   
     Privilegier   
         Systemprivilegier   
             USER_SYS_PRIVS   
         Objektprivilegier   
             USER_TAB_PRIVS   
     Roller   
         USER_ROLE_PRIVS   
         Defaultroller i 9i   
         Defaultroller i 10gR2   
 Instansens arkitektur   
     Dedikerad server   
         Exempel: Ett klientanrop   
         Bakgrundsprocesser   
             PMON   
             SMON   
             LGWR   
             CKPT   
             DBWn   
         Konfigurera minne   
             SGA   
                     V$SGASTAT   
                 Buffer Cache   
                 Redo Log Buffer   
                 Shared Pool   
                     Library Cache   
                         V$LIBRARYCACHE   
                         V$SQLAREA   
                         V$DB_OBJECT_CACHE   
                     Dictionary Cache   
                         V$ROWCACHE   
             PGA   
     Delad server   
         Exempel: Ett klientanrop   
         Konfigurera Minne   
 Databasens arkitektur   
     Datafiler   
         DBA_DATA_FILES   
         DBA_TEMP_FILES   
         DBA_FREE_SPACE   
     Segment   
         DBA_SEGMENTS   
     Redologgar   
     Arkivloggar   
     Flashback   
 Tabellutrymmen   
     DBA_TABLESPACES   
     Allmänt om datalagring   
         Extent   
             DMT   
             LMT   
         Block   
             MSSM   
             ASSM   
     Typer av tabellutrymmen   
         1. Permanent tabellutrymme   
         2. Temporärt tabellutrymme   
         3. UNDO-tabellutrymme   
             Hur fungerar UNDO?   
             V$UNDOSTAT   
 RMAN   
 Övrigt   
     SQL*Loader   
     Datapump   
     Schemalägga PL/SQL   

programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle 10g DBA

På denna sida beskrivs hur man administrerar Oracle 10g och lite om hur Oracle 10g fungerar under huven. Denna sida är först och främst intressant för dig som har DBA-rättigheter på databasen.

  • Om du vill läsa om hur man använder/programmerar Oracle ska du gå till  Oracle .
Oracle gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

Nedan visas en sammanfattande bild av processer och minnesareor för en Oracle 10g dedikerad server:Avsnittet "Oracle 10g DBA" omfattar följande material:

 Installera Oracle  
Kort guide för installation av Oracle.

 Grunderna 
Denna sida beskriver hur man startar, stoppar Oracle och hur man sätter systemparametrar i PFILE och SPFILE.

 Arkitektur 
Denna sida beskriver lite om arkitekturen hos Oracle 10g och diskuterar begreppen dedikerad server och delad server.

 Säkerhet 
Denna sida diskuterar hur du skapar en användare och tilldelar privilegier i Oracle. Även begrepp som auditing tas upp.

 Tabellutrymmen 
Här beskrivs hur data lagras i Oracle. Vi tittar på block, extent, segment och olika typer av tabellutrymmen.

 Backup 
Här diskuteras de olika tekniker för backup som Oracle har: Redologgar, Arkivloggar och Flashback.

 Övrigt 
Här diskuteras tekniker som SQL*Loader och Data Pump.