programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Steg2: Installera mjukvaran

1. Installera mjukvaran för Oracle10g
2. Ladda hem Oracle10g och packa upp
3. Börja installera: Oracle Universal Installer
4. Välj installationsmetod
5. Berätta var "oraInventory" finns
6. Välj typ av installation
7. Välj sökväg till ORACLE_HOME
8. Tillgängliga produkter
9. Kontroll av inställningar och hårdvara
10. Privilegier för OS
11. Skapa databas?
12. Sammanfattning
13. Efter installationen
14. Logga på instansen
15. Nästa steg

1. Installera mjukvaran för Oracle10g

På denna sida ska vi installera själva mjukvaran för Oracle10g. När detta är gjort kan vi starta en Oracleinstans vilket betecknar själva Oracle-processen. Däremot har vi ingen databas ännu, men den kommer att installeras i  Steg3: Skapa en databas .

2. Ladda hem Oracle10g och packa upp

Oracle10g kan laddas hem gratis från  www.oracle.com . Det finns en zip-fil som innehåller alla filer som behövs. Gör följande:

 1. Ladda hem zipfilen för ditt OS. Jag tog en fil som heter "10201_database_linux32.zip" ("linux" för linux, "32" om du har en 32-bitars processor).
 2. Flytta filen till /tmp/oracle.
 3. Zippa upp filen med "unzip". En ny mapp /tmp/oracle/database skapas nu vilken innehåller de uppackade filerna.

3. Börja installera: Oracle Universal Installer

Starta installationen genom att köra "runInstaller", ett script som ligger i mappen "database" där du packade upp filerna:
[olle@dev1]$ su - oracle
[olle@dev1]$ /tmp/oracle/database/runInstaller
Om du kör en av de ej godkända distributionerna så får man följande felmeddelande:
[olle@dev1]$ /tmp/oracle/database/runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...

Checking installer requirements...

Checking operating system version: must be redhat-3, SuSE-9, redhat-4, UnitedLinux-1.0, asianux-1 or asianux-2
                   Failed <<<<

Exiting Oracle Universal Installer, log for this session can be found at /tmp/OraInstall2007-09-11_03-52-22PM/installActions2007-09-11_03-52-22PM.log
Då ska du starta med följande kommando:
[olle@dev1]$ /tmp/oracle/database/runInstaller -ignoreSysPrereqs

4. Välj installationsmetod

Det första valet är valet av installationsmetod. Här finns två val Basic och Advanced, vi väljer Advanced:Klicka next.

5. Berätta var "oraInventory" finns

Nu ska du bestämma var Oracles produktregister ska ligga och vilken OS-grupp som har rätt att skriva till detta register. Se bild:Klicka next.

6. Välj typ av installation

För databasservern finns 3 olika sätta att installera:

 • Enterprise Edition: Den mest avancerade servern. Klarar den högsta belastningen.
 • Standard Edition: En mindre installation som är tänkt att hantera något mindre antal användare.
 • Custom: Välj själv de delar du vill ha.
Se bild:Välj custom och klicka next.

7. Välj sökväg till ORACLE_HOME

I detta steg väljer vi var vi ska placera ORACLE_HOME. Vi har redan (se ovan) beslutat oss för att placera ORACLE_HOME på /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1, så det är den vi använder även här:Klicka next.

8. Tillgängliga produkter

Här kan du markera exakt vilka delar av mjukvaran du vill installera:Gör ditt val och klicka next.

9. Kontroll av inställningar och hårdvara

Oracle utför nu en automatisk kontroll av hårdvaran på din dator:Klicka next.

10. Privilegier för OS

Här använder vi OS-gruppen "dba" som vi skapade för detta ändamål:Klicka next.

11. Skapa databas?

Du ska nu välja om du vill skapa en databas i samband med att installationen för instansen körs. Jag väljer att vänta med detta:Välj och klicka next.

12. Sammanfattning

Nu visas en sammanfattning av vad som kommer att installeras:Klicka next och installationen tar fart.

13. Efter installationen

Efter installationen kommer ett fönster som ber dig att köra två script som "root":Vi gör detta:
[olle@dev1]$ su 
[root@dev1]# /u01/app/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oracle/oraInventory to 770.
The execution of the script is complete
[root@dev1]# /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh
Running Oracle10 root.sh script...

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
  Copying dbhome to /usr/local/bin ...
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...


Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.

14. Logga på instansen

Nu kan vi testa att logga in på instansen, trots att ingen databas ännu finns:
[olle@dev1]$ sqlplus sys/oracle AS SYSDBA

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Jul 3 14:20:47 2006

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> 

15. Nästa steg

Gå till:  Steg3: Skapa en databas .