Oracle   

 Index   
 Om Oracle   
 SQL*Plus   
     Grunderna   
     Variabler   
     Formattering   
     Övriga funktioner   
     login.sql   
 Datatyper   
 SELECT   
     Introduktion   
     Join   
         ANSI Join Syntax   
         ANSI Join Typer   
         Oracle Join   
     Aggregering   
         GROUP   
         HAVING   
         ROLLUP   
         CUBE   
     Nästlade SELECT   
         Intro   
         WITH   
         Sammansatta frågor   
         Hirarkiska frågor   
 Funktioner   
     Numeriska funktioner   
     Textfunktioner   
     Datumfunktioner   
     Övriga funktioner   
 DML   
     Transaktioner   
     INSERT   
     UPDATE   
     MERGE   
     DELETE   
 Lås   
     Förlorad uppdatering: Exempel   
     Pessimistisk låsning   
     Optimistisk låsning   
 DDL   
     Identifierare   
     Tabeller   
         USER_TAB_COLUMNS   
         USER_TABLES   
         UNUSED_COL_TAB   
     Sekvenser   
         USER_SEQUENCES   
     Restriktioner   
         USER_CONS_COLUMNS   
         USER_CONSTRAINTS   
     Indexering   
         USER_IND_COLUMNS   
         USER_INDEXES   
     Triggers   
     Synonymer   
         USER_SYNONYMS   
         ALL_SYNONYMS   
     Vyer   
     Temporära tabeller   
     Egendefinierade typer   
         USER_TYPES   

programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle

Oracle är den populäraste relationsdatabasen bland storföretagen. Detta avsnitt beskriver hur du som användare/programmerare utnyttjar Oracle. Oracles syntax beskrivs på ett kortfattat sätt, och jag förutsätter allmän kunskap om databaser.

  • Vill du läsa om hur du installerar och administrerar Oracle ska du gå till  Oracle DBA .
Oracle gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

 Om Oracle 
En liten text som ger några fördelar och nackdelar med databasen Oracle.

 SQL*Plus 
Denna sida beskriver Oracles databasklient: SQL*Plus.

 Datatyper 
Denna sida beskriver vilka datatyper som finns i Oracle.

 SELECT 
Denna sida beskriver SQL-kommandot SELECT.

 Funktioner 
Denna sida beskriver hur man använder Oracles inbyggda funktioner.

 DML 
Denna sida beskriver Oracles Data Manipulation Language, med vilket man kan lagra och ta bort data ur tabellerna.

 DDL 
Denna sida beskriver Oracles Data Definition Language, med vilket man skapar tabeller och andra databasobjekt i Oracle.