programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Introduktion till nästlade frågor i Oracle

1. Nästlade frågor
2. SUBSELECT i Elementlistan
3. SUBSELECT i FROM
4. SUBSELECT i WHERE
5. SUBSELECT i ORDER BY
6. SUBSELECT i INSERT
7. SUBSELECT i UPDATE
8. SUBSELECT i CREATE TABLE
9. SUBSELECT i Funktioner

1. Nästlade frågor

I Oracle kan man placera en SELECT-sats inuti nästan vilken annan SQL-sats som helst. Denna flexibilitet gör att man kan bygga mycket komplexa satser.

2. SUBSELECT i Elementlistan

Man kan lägga en SELECT-sats i elementlistan för en annan SELECT-sats:
SQL> SELECT e.emp_pk, e.last_name, (
	SELECT d.dep_name
	FROM dep d
	WHERE e.dep_pk=d.dep_pk
) as Dep
FROM emp e
WHERE last_name='Kullberg';

  EMP_PK LAST_NAME   DEP
---------- ------------- --------------------
     2 Kullberg   Java-utveckling

Här visas avdelningens beskrivning istället för det intetsägande dep_pk.

3. SUBSELECT i FROM

När man placerar en SUBSELECT i FROM-elementet i en SELECT kallas det för en inline view, alltså en vy som definieras på plats. Ett exempel:
SQL> SELECT * 
FROM (
	SELECT *
	FROM emp
	WHERE dep_pk=2
	ORDER BY last_name
)
WHERE rownum < 2;

  EMP_PK   DEP_PK FIRST_NAME  LAST_NAME     SALARY ID_NR
---------- ---------- ------------- ------------- ---------- ----------
     3     2 Per      Johansson     23000 7507120101
 
Här begränsas raderna så att man bara ser det första svaret.

4. SUBSELECT i WHERE

Det vanligaste är kanske att man använder en SUBSELECT inuti WHERE-delen av den bärande SELECT-satsen, ofta i kombination med IN eller EXISTS. Nedan ser vi ett exempel på hur IN fungerar:
SQL> SELECT d.dep_name
FROM dep d
WHERE d.dep_pk IN (
	SELECT e.dep_pk
	FROM emp e
	WHERE e.last_name='Kullberg'
);

DEP_NAME
--------------------
Java-utveckling
SUBSELECT-satsen ovan sägs vara okorrelerad eftersom den inte innehåller någon referens till de tabeller som används i den omslutande SELECT-satsen. EXISTS däremot används uteslutande med en korrelerad SUBSELECT. EXISTS returnerar varje rad där SUBSELECT-satsen returnerar något, se exemplet:
SQL> SELECT d.dep_name
FROM dep d
WHERE EXISTS (
	SELECT e.dep_pk
	FROM emp e
	WHERE e.last_name='Kullberg'
	AND e.dep_pk=d.dep_pk
);
	
DEP_NAME
--------------------
Java-utveckling

5. SUBSELECT i ORDER BY

Även i ORDER BY-delen kan man lägga en SUBSELECT. I exemplet nedan ligger samma SUBSELECT-sats både i elementlistan och i ORDER BY.
SQL> SELECT e.emp_pk, e.last_name, (
	SELECT d.dep_name
	FROM dep d
	WHERE e.dep_pk=d.dep_pk
) as Dep
FROM emp e
WHERE salary > 30000
ORDER BY (
	SELECT d.dep_name
	FROM dep d
	WHERE e.dep_pk=d.dep_pk
); 

  EMP_PK LAST_NAME   DEP
---------- ------------- --------------------
     4 Magnusson   Java-utveckling
     1 Svensson   Ledningsgruppen

6. SUBSELECT i INSERT

Även i INSERT kan man använda SUBSELECT. Här kommer ett exempel:
SQL> INSERT INTO dep (dep_pk, dep_name) 
	VALUES ((SELECT max(dep_pk)+1 FROM dep),'HR');
SQL> SELECT * FROM dep;

  DEP_PK DEP_NAME
---------- --------------------
     1 Ledningsgruppen
     2 Java-utveckling
     3 Microsoft-utveckling
     4 Arkitektgruppen
     5 Handläggare
     6 HR

6 rader.
Man kan också utföra insert mellan tabeller som har samma kolumner på detta enkla sätt:
SQL> INSERT INTO XXC_C250_AS_ACCESSES_H SELECT * FROM XXC_C250_AS_ACCESSES ;

40033 rader õr skapade.

SQL> SELECT count(*) FROM XXC_C250_AS_ACCESSES_H;

 COUNT(*)
----------
   40033

I exemplet ovan kopierar vi alla rader i en transaktionstabell till en HISTORY-tabell.

7. SUBSELECT i UPDATE

I en UPDATE kan man också använda SUBSELECT:
SQL> UPDATE emp e 
SET salary=(
	SELECT e.salary*1.3 
	FROM emp e2
	WHERE e.emp_pk=e2.emp_pk
	)
WHERE e.salary IS NOT NULL;

6 rader är uppdaterade.
SQL> SELECT * FROM emp;

  EMP_PK   DEP_PK FIRST_NAME  LAST_NAME     SALARY ID_NR
---------- ---------- ------------- ------------- ---------- ----------
     1     1 Janne     Svensson      65000 6712123223
     2     2 Olle     Kullberg      27300 7402191212
     3     2 Per      Johansson     29900 7507120101
     4     2 Magnus    Magnusson     41600 6609121101
     5      Karl     Alp          0
     6      Bertil    Svensson        0

6 rader.

8. SUBSELECT i CREATE TABLE

När man skapar en tabell går det också att använda en SUBSELECT:
SQL> CREATE TABLE emp_copy AS
	SELECT *
	FROM emp
	WHERE emp_pk < 4;

Tabellen är skapad.

SQL> SELECT * FROM emp_copy;

  EMP_PK   DEP_PK FIRST_NAME  LAST_NAME     SALARY ID_NR
---------- ---------- ------------- ------------- ---------- ----------
     1     1 Janne     Svensson      50000 6712123223
     2     2 Olle     Kullberg      21000 7402191212
     3     2 Per      Johansson     23000 7507120101

9. SUBSELECT i Funktioner

SUBSELECT kan användas i funktioner:
SQL> SELECT length((
	SELECT first_name
	FROM emp
	WHERE emp_pk=3)) as Len
FROM dual;

    LEN
----------
     3