Java EE   

 Index   
 Vad är Java EE?   
     Java EE och andra tekniker   
 Att välja Java EE-server   
 Installera Java EE server   
     Installera Apache Geronimo   
         Linux (Geronimo 2.0.2)   
     Installera Sun Java EE SDK   
         Linux (Java EE 1.5)   
         Windows (Java EE 1.4)   
     Installera JBoss   
         Linux (JBoss AS 4.0.5)   
         Linux (JBoss AS 4.2.2)   
             JBoss WS 2.0.1 GA (JAX-WS impl)   
         Linux (JBoss AS 5.0.0)   
             ConnectorJ 5 (för MySQL)   
 Installera utvecklingsmiljö   
     Skapa ett Java EE projekt i Eclipse   
 Roller   
 Filstruktur   
 Java Blueprints   
     Petstore 2.0 (Java EE 1.5)   

programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Java Enterprise Edition (JEE)

På dessa sidor beskrivs Java EE. Java EE är den mest använda plattformen för stora internetapplikationer.

  • Java EE bygger på programmeringsspråket Java, om du inte kan Java kan du titta på avsnittet om  Java .
  • Vill du läsa om hur man programmerar webbsidor, se  JSP .
  • Vill du läsa om hur man programmerar EJB, se  EJB .
Bilden nedan visar ett exempel på den övergripande strukturen hos en webbapplikation som är byggd i Java EE:

 Om Java EE 
Här beskrivs vad Java EE är.

 Roller 
Här beskrivs de roller som definieras i Java EE.

 Filstruktur 
Här beskrivs hur filträdet ser ut på en Java EE-server.