programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera Suns Java EE SDK på Linux

1. Installera Suns J2EE SDK på Windows
2. Starta installationen
3. Fönster 1: Starta installation
4. Fönster 2: Avtal
5. Fönster 3: Välj sökväg på disken
6. Fönster 4: Admin
7. Fönster 5: Option
8. Fönster 6: Sammanfattning av installationen
9. Fönster 7: Pågående installation
10. Fönster 8: Installationen är klar
11. Ändra CLASSPATH

1. Installera Suns J2EE SDK på Windows

Du installerar genom att:

 1. Surfa till  java.sun.com/javaee/  och ladda ner en lämplig version. Jag laddade hem Java EE SDK 5 Update 2 .Filen hette java_ee_sdk-5_02-linux.bin (144.68 MB).
 2. Starta installationen och installera till lämplig mapp (jag valde D:\Program\Sun\J2EE1_4_03 ).
 3. Jag väljer lösenordet "adminadmin" för administratören.
 4. Behåll defaultportarna för servern, nämligen; Administration = port 4848, Http = 8080, Http = 8181.

2. Starta installationen

Jag startar installationen genom att exekvera den nedladdade filen:
[olle@dev1]$ chmod 755 java_ee_sdk-5_02-linux.bin
[olle@dev1]$ ./java_ee_sdk-5_02-linux.bin
Checking available disk space...
Checking Java(TM) 2 Runtime Environment...
Extracting Java(TM) 2 Runtime Environment files...
Extracting installation files...
Launching Java(TM) 2 Runtime Environment...
Jan 25, 2007 12:48:31 PM com.sun.jbi.installer.OpenEsbInstaller main
INFO: OpenESB Starter Kit successfully installed in /opt/java_ee_sdk-5/addons/jbi
Deleting temporary files...

3. Fönster 1: Starta installation

Först visas följande fönster:

4. Fönster 2: Avtal

Här visas reglerna kring hur servern får användas:Klicka "YES".

5. Fönster 3: Välj sökväg på disken

Välj vilken sökväg du ska installera servern på:

6. Fönster 4: Admin

Välj lösenord för administratören och portnummer för servern:Defaultportarna är:

 • http:8080
 • https:8181
 • admin: 4848
Jag väljer andra portnummer än standardvalet, eftersom jag inte vill att denna server ska krocka med någon annan server som kanske finns installerad (port 8080 används per default på många appservrar). I och för sig kan portnummer bara krocka om man har flera servrar uppe samtidigt, men jag byter portarna ändå för säkerhets skull.

7. Fönster 5: Option

Nu visas följande fönster:

8. Fönster 6: Sammanfattning av installationen

Nu visas en sammanfattning av vad som kommer att installeras:

9. Fönster 7: Pågående installation

Detta fönster visas under pågående installation:

10. Fönster 8: Installationen är klar

Detta fönster visar att installationen är klar och frågar om du vill starta servern. 3 sökvägar visas:

 1. Sökvägen till information om servern.
 2. Kommandot för hur man kan starta servern. I mitt fall ska man köra kommandot "/opt/java_ee_sdk-5/bin/asadmin start-domain domain1"
 3. URL-en till administrationssidorna.
Det kan vara bra att skriva ner dessa sökvägar och URL-er som visas i fönstret eftersom de behövs senare:Nu är installationen klar.

11. Ändra CLASSPATH

Lägg till följande sökväg i din CLASSPATH:

 • <DIN SÖKVÄG>/lib/javaee.jar.
I mitt fall har jag sökvägen /opt/java_ee_sdk-5/lib/javaee.jar, så jag lägger till följande rader i min .bash_profile:
CLASSPATH=.:/opt/java_ee_sdk-5/lib/javaee.jar:$CLASSPATH
export CLASSPATH
För att se att den nya inställningen faktiskt biter kan du skriva följande (efter omstart):
[olle@dev1]$ echo $CLASSPATH