Java   

 Index   
 Om Java   
 Struktur   
 Nyckelord   
 Klasser   
 Arv   
 Undantag   
 Datatyper   
 Omslagsklasser   
 Numeriska operatorer   
 Logiska operatorer   
 Binära operatorer   
 java.lang.Math   
 Array   
 Samlingsklasserna   
 Trådar   
     Teori   
     Oberoende trådar   
     Readers/Writers   
     Låsning   
     Villkorssynkronisering   
     Semaforer   

   (Detta tillhör ej SCJP)  
 Textfiler   
 Socket   
     TCP-socket   
         Exempel: Echo med socket   
     UDP-socket   
 JNDI   
 RMI   
     Exempel: Echo med RMI   
 JDBC   
     Exempel: JDBCTest   

programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Java

På dessa sidor beskrivs grunderna i Java 1.4. Java används inom många områden, men kanske mest för att bygga stora internetapplikationer (Java EE). Dessa sidor förutsätter att du redan kan programmera, och fokuserar på speciella drag hos Java.

  • OBS: Denna tutorial är skriven som en förberedelse för testet SCJP (Sun Certified Java Programmer CX-310-035) för Java SE 1.4. De delar du inte behöver kunna inför SCJP är Sockets, RMI och JDBC.

 Om Java 
Här beskrivs vad Java är.

 Struktur 
Här beskrivs några fundamentala drag hos Java.

 Nyckelord 
På denna sida listas alla nyckelord som har speciell betydelse i Java.

 Klasser 
På denna sida beskrivs klassen, det mest grundläggande begreppet i Java.

 Arv 
Här beskrivs hur Java hanterar arv.

 Undantag 
På denna sida beskrivs hur man programmerar felhantering i Java.

 Datatyper 
På denna sida beskrivs de primitiva datatyperna.

 Omslagsklasser 
Här kan man läsa om de klasser som kapslar in de primitiva datatyperna.

 Numeriska operatorer 
På denna sida beskrivs hur man utför enkla beräkningar i Java.

 Logiska operatorer 
Här visas hur man gör jämförelser i Java.

 Binära operatorer 
På denna sida beskrivs hur man gör binära beräkningar.

 java.lang.Math 
På denna sida beskrivs hur man gör lite mer avancerade numeriska beräkningar.

 Array 
På denna sida beskrivs hur man använder typen array.

 Samlingsklasserna 
Här kan man läsa om Javas samlingsklasser, alltså länkade listor, träd och hashtabeller.

 Trådar 
Denna sida handlar om hur man skriver trådade applikationer i Java.