programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Socket

1. Vad är en Socket?
2. Vad är en port?

1. Vad är en Socket?

Wikipedia definierar en Internet Socket som "An endpoint in the IP networking protocol".

 • Berkeley Socket: Termen "Socket API" i datorsammanhang syftar på "Berkeley Socket" som introducerades 1981 i Unix BSD 4.2 och är ett generiskt API för kommunikation mellan processer.
En "Berkeley Socket" implementeras på olika sätt i olika operativsystem:
 • Del av kärnan: Socket API är inbyggd i kärnan för Unix BSD.
 • Bibliotek: Socket API länkas in via ett bibliotek i Solaris, Mac-OS, Windows.
Det finns två typer av sockets, de beskrivs på egna sidor:

2. Vad är en port?

En port är en ingång till en process som kör på en dator (host). Det finns 65535 portar och de addresseras med en siffra 1-65535 ( alltså 2 bytes). Låga portnummer, speciellt 1-1024 är reserverade för kända tjänster. Vill man skriva ett program som öppnar en port för kommunikation ska man alltså välja en port med högre nummer. För att se vilka portar du har på din dator kan du skriva:
[olle@dev1]$ more /etc/services
# Each line describes one service, and is of the form:
#
# service-name port/protocol [aliases ...]  [# comment]

tcpmux     1/tcp              # TCP port service multiplexer
tcpmux     1/udp              # TCP port service multiplexer
rje       5/tcp              # Remote Job Entry
rje       5/udp              # Remote Job Entry
echo      7/tcp
echo      7/udp
discard     9/tcp      sink null
discard     9/udp      sink null
systat     11/tcp     users
systat     11/udp     users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
qotd      17/tcp     quote
qotd      17/udp     quote
msp       18/tcp             # message send protocol
msp       18/udp             # message send protocol
chargen     19/tcp     ttytst source
chargen     19/udp     ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp-data    20/udp
# 21 is registered to ftp, but also used by fsp
ftp       21/tcp
ftp       21/udp     fsp fspd
ssh       22/tcp             # SSH Remote Login Protocol
ssh       22/udp             # SSH Remote Login Protocol
telnet     23/tcp
telnet     23/udp
# 24 - private mail system
lmtp      24/tcp             # LMTP Mail Delivery
lmtp      24/udp             # LMTP Mail Delivery
smtp      25/tcp     mail
smtp      25/udp     mail

...
Listan är klippt eftersom den är ganska lång.