programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

UDP-socket

1. Vad är en UDP-socket?
2. MulitcastSocket

1. Vad är en UDP-socket?

UDP-socket är datagrambaserad och har ingen anslutning (connectionless). Det finns två basklasser för UDP-sockets:

  • DatagramSocket: Skickar och tar emot datagram.
  • MulticastSocket: Subklass till DatagramSocket som dessutom kan delta i multicastgrupper på internet.

2. MulitcastSocket

Du kan använda en MulticastSocket på följande sätt:

  1. Konstruera en MulticastSocket
  2. Delta i en multicast-grupp.
  3. Skicka eller ta emot data från gruppen.
  4. Lämna gruppen.