vi   

 Index   
 Om vi   
 Grunderna   
 Starta vi   
 Kommandoläget   
 ex-kommandon   
     Search And Replace   
 Inmatningsläget   
 Ersättningsläget   
 Visuellt läge   
 Avsluta vi   
 Inställningar i _vimrc   
 Trix och tips   

programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

vi

vi är är den vanligaste texteditorn på UNIX/LINUX-plattformen.

 Om vi 
Fördelar och nackdelar med vi.

 Grunderna 
Denna sida förklarar på ett övergripande sätt hur vi fungerar.

 Starta vi 
Denna sida ger några exempel på hur du kan starta vi.

 Kommandoläget 
Denna sida beskriver de kommandon du kan utföra i kommnadoläget.

 ex-kommandon 
Denna sida beskriver kommandon som har ärvts från den äldre radeditorn ex.

 Inmatningsläget 
Denna sida beskriver hur du kommer till inmatningsläget i vi. Det finns många olika alternativ man kan använda för att gå till inmatingsläget (a,A,i,I,o,O,c,C).

 Ersättningssläget 
Denna sida beskriver hur du kommer till ersättningsläget i vi.

 Visuellt läge 
Denna sida beskriver hur du använder det visuella läget i vi.

 Avsluta vi 
Denna sida beskriver hur du avslutar vi.