programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Inställningar i _vimrc (.vimrc)

1. _vimrc och .vimrc
2. Färgkodning
3. ~-filerna
4. Tabbar eller mellanslag

1. _vimrc och .vimrc

vimrc är den fil där du kan lägga de inställningar du vill alltid ska gälla när du startar vim:

  • Windows: I Windows ligger dina inställningar till din favoriteditor i filen _vimrc som ligger i den katalog där vim finns installerat (troligen C:/Program Files/Vim/_vimrc).
  • Unix: I Unix hittar du filen under $HOME/.vimrc. Alla användare har alltså sin egen .vimrc-fil. T.ex. ligger min på /home/olle/.vimrc.

2. Färgkodning

På vissa Unix-dialekter (och Linuxdistributioner) är färgkodning avslagen per default. För att sätta på denna livsnödvändiga funktion lägger du till följande rad i $HOME/.vimrc:

:syntax on

3. ~-filerna

En av de mest avskydda egenskaperna hos vim är att editorn lämnar små backup-filer efter sig som slutar med ett tilde (~). Denna länk förklarar hur du får dessa filer att lagras någon annan stans, eller inte alls:  Are *.swp and *~ files littering your working directory? . Jag har modifierat exemplet något och jag föreslår att man i Windows lägger följande kod i sist din _vimrc-fil:

set   backupdir=./_backup,C:/tmp,. 
set   directory=.,./_backup,C:/tmp 
Jag har ändrat i koden så att vim först letar efter en katalog _backup i arbetsmappen där vim vill placera backup-filen. Om någon sådan mapp inte hittas letar den efter mappen C:/tmp. Om inte heller denna mapp existerar läggs backup-filen i den arbetsmappen. På så sätt kan du bara genom att skapa en C:/tmp-mapp garantera att du aldrig får några backup-filer liggandes där du arbetar. För UNIX ska raderna se ut såhär:

set   backupdir=./.backup,/tmp,. 
set   directory=.,./.backup,/tmp
directory-variabeln bestämmer var swap-filen hamnar. Denna variabel är inte så viktig eftersom en swap-fil raderas då filen sparas och alltså inte skräpar ner.

4. Tabbar eller mellanslag

Vim kan formattera en markerat område med = (hela filen gg=G). Per default blir formatteringen tab, men du kan ändra detta till två mellanslag om du vill:

set expandtab
set shiftwidth=2
set softtabstop=2