EJB   

 Index   
 Om EJB   
 Bean Law   
 JNDI   
 Säkerhet   
 Transaktioner   
 EJB, allmänt   
     EJB och RMI   
     En detaljerad beskrivning av ett anrop   
 Stateless SessionBean    
     Livscykel   
     SessionContext   
     Hello World!   
         HelloInterfaceProject   
         HelloServerProject   
         HelloClientProject   
 Stateful SessionBean   
     Livscykel   
     SessionContext   
 MessageDrivenBean   
     Klasser och gränssnitt   
     Livscykel   
     MessageDrivenContext   
 EntityBean   
     Klasser och gränssnitt (CMP)   
     Livscykel (CMP)   
     EntityContext   

programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

EJB

OBS! Sidorna om EJB är inte färdiga än, varning för brutna länkar!

På dessa sidor beskrivs grunderna i EJB. EJB är en del av plattformen Java EE, som beskrivs under  Java EE . Java EE bygger i sin tur på programmeringsspråket Java, som beskrivs under  Java .

 Om EJB 
Här beskrivs vad EJB är.