programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Bean Law

1. Bean Law

1. Bean Law

Det finns ett antal regler som man som utvecklare bör följa om ens EJBer ska kunna installeras på vilken Java EE server som helst. Dessa regler kallas ibland för Bean Law. Det går ofta att bryta mot vissa regler på en specifik applikationsserver, men då har du ingen garanti att bönan är portabel till en annan miljö:

 1. Du ska icke inifrån en EJB använda java.io (läsa och skriva till filer).
 2. Du ska icke inifrån en EJB sätta upp en server socket som lyssnar på inkommande anrop (en böna ska inte agera server).
 3. Du ska icke inifrån en EJB skapa eller komma åt klassladdaren.
 4. Du ska icke inifrån en EJB stoppa JVMen.
 5. Du ska icke inifrån en EJB starta, stoppa eller ändra prioritet eller namn på en tråd.
 6. Du ska icke inifrån en EJB ladda ett native library.
 7. Du ska icke inifrån en EJB använda AWT för hämta eller visa data.
 8. Du ska icke inifrån en EJB ha en läs och skrivbar static variabel (däremot får du ha variabler som är "static final").
 9. Du ska icke inifrån en EJB skapa eller sätta security manager.
 10. Du ska icke inifrån en EJB försöka komma åt information angående källkodens security policy.
 11. Du ska icke inifrån en EJB skicka "this" som returvärde eller argument till en metod. Detta för att användaren av bönan inte ska kringå det skydd som EJB-behållaren erbjuder via EJBObject. Skicka istället "getEJBObject()" om du vill skicka en referens till den egna instansen.