MySQL   

 Index   
 Om MySQL   
 Tabeller   
 Datatyper   
     Numeriska datatyper   
     Texttyper   
     Datumtyper   
 Funktioner   
     Info-funktioner   
     Numeriska funktioner   
     Textfunktioner   
     Datumfunktioner   
 SQL   
 SELECT   
     Introduktion   
     Join   
     Aggregering   
 NULL   
 Indexering   

programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

MySQL

MySQL är den populäraste relationsdatabasen i OpenSourcevärlden. Om du aldrig har sett MySQL tidigare är det bra om du läser webbsidorna i den ordning de kommer, som en bok.

  • Om du vill läsa om hur man installerar och administrerar MySQL, gå till  MySQL DBA .
I de exempel som finns på denna site använder jag MySQL version 4.0.2 på Linux. MySQL gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

 Om MySQL 
En liten text som ger några fördelar och nackdelar med databasen MySQL.

 Tabeller 
Denna sida beskriver hur du skapar en tabell i MySQL.

 Datatyper 
Denna sida beskriver de datatyper som används i MySQL.

 SQL 
Denna sida beskriver hur du skriver enkla SQL-kommandon i MySQL.

 SELECT 
Denna sida beskriver hur SQL-kommandot SELECT fungerar i MySQL.

 NULL 
Denna sida beskriver hur det speciella värdet NULL fungerar i MySQL.

 Indexering 
Denna sida beskriver hur du indexerar dina tabeller i MySQL.