programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

SELECT i MySQL

Med SELECT-satsen väljer du ut data ur tabellerna i din databas. Följande sidor beskriver hur SELECT-satsen fungerar i MySQL:

 Introduktion av SELECT 
Denna sida beskriver grunderna i SELECT-satsen.

 JOIN 
På denna sida beskrivs hur du kombinerar flera tabeller i en SELECT-sats.

 Aggregering 
Denna sida beskriver hur aggregering fungerar i MySQL. Hur man grupperar aggregering med "GROUP BY" och "HAVING" beskrivs också.