programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Funktioner

I MySQL finns mängder av funktioner som kan vara bra att känna till. På sidorna nedan finns ett urval av dessa funktioner beskrivna.

 Info-funktioner 
På denna sida beskrivs de funktioner som ger information om MySQL-installationen och den aktuella anslutningen.

 Matematiska funktioner 
På denna sida beskrivs vissa av de matematiska funktioner som finns i MySQL.

 Textfunktioner 
Denna sida beskriver hur du hanterar texter i MySQL.

 Datumfunktioner 
Denna sida beskriver de funktioner som hanterar datum och tid.