programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

HelloInterfaceProject

1. Skapa projektet HelloInterfaceProject
2. Skapa gränssnittet HelloStatelessHome
3. Lägg till metoden create()
4. Skapa gränssnittet HelloStateless
5. Lägg till metoden hello(String name)
6. Skapa en JAR

1. Skapa projektet HelloInterfaceProject

Det första vi behöver för att köra Hello World är ett projekt som vi kallar för HelloInterfaceProject. Vi öppnar Eclipse och skapar projektet. Glöm inte att addera "j2ee.jar" från "SUN J2EE SDK", se nedan:2. Skapa gränssnittet HelloStatelessHome

Nu skapar vi vårt första gränssnitt, nämligen "HelloStatelessHome".

  1. Högerklicka på "HelloInterfaceProject"
  2. Välj "New - Interface"
  3. Jag använder paketet "net.programmera.hello.ejb_interface" och döper gränssnittet till "HelloStatelessHome".
  4. Jag väljer att ärva från gränssnittet "javax.ejb.EJBHome" genom att klicka på "Add" under "Extended interfaces".
Se bild:Nu ser det ut såhär:Klicka "Finish"..

3. Lägg till metoden create()

Att skapa koden för ett EJBHome gränssnitt För en tillståndslös sessionsböna är ganska enkelt. Den enda metod som ska existera är "create()", se nedan:

/*
 * Created on 2006-feb-03
 */
package net.programmera.hello.ejb_interface;

import javax.ejb.EJBHome;
import javax.ejb.CreateException;
import java.rmi.RemoteException;

/**
 * @author Olle
 */
public interface HelloStatelessHome extends EJBHome {
  public HelloStateless create() throws RemoteException, CreateException;
}

4. Skapa gränssnittet HelloStateless

Nu skapar vi ett komponentgränssnitt, nämligen "HelloStateless".

  1. Högerklicka på "HelloInterfaceProject"
  2. Välj "New - Interface"
  3. Jag använder paketet "net.programmera.hello.ejb_interface" och döper gränssnittet till "HelloStateless".
  4. Jag väljer att ärva från gränssnittet "javax.ejb.EJBObject" genom att klicka på "Add" under "Extended interfaces".
Klicka "Finish"..

5. Lägg till metoden hello(String name)

Nu skapar vi komponentgränssnittet. Vi definierar en metod "hello()", se nedan:

/*
 * Created on 2006-feb-03
 */
package net.programmera.hello.ejb_interface;

import javax.ejb.EJBObject;
import java.rmi.RemoteException;

/**
 * @author Olle
 */
public interface HelloStateless extends EJBObject {
	public String hello(String name) throws RemoteException;
}

6. Skapa en JAR

Nu är vi klara med utvecklingen och Eclipse ska se ut på detta sätt:Det är dags att skapa en JAR som ska innehålla projektet. Högerklicka på projektet och välj export. Välj "JAR file" och klicka Next, se bilden:Döp filen till "HelloInterface.jar" och klicka Next, se bilden:Vi vill inte skapa en JAR om det finns kompileringsfel, så klicka bort Export class with compile errors. Spara en beskrivning av hur JAR-filen byggdes i en fil "BuildDesc.jardesc" och klicka Next, se bilden:Vi behöver ingen "main()"-fil till denna JAR, så klicka bara Finish:Kontrollera att filen C:/workspace/HelloInterface.jar existerar. Titta gärna på filen C:/workspace/HelloInterfaceProject/BuildDesc.jardesc:Klart!