programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

MessageDrivenBean

En meddelandedriven böna har som uppgift att asynkront konsumera JMS-meddelanden. I EJB2.0 finns två typer av JMS-destinationer:

  • Typen javax.jms.Queue garanterar att det bara finns en klass som hämtar meddelanden från kön och att meddelandet bara hämtas en gång. Konsumenten behöver inte finnas tillgänglig när meddelandet anländer. Först när konsumenten bestämmer sig för att hämta meddelandet kommer det att raderas från kön.
  • Typen javax.jms.Topic tillåter att många konsumenter kan få samma meddelande (du kan ha flera klasser som alla lyssnar på samma topic. Det finns två storter: "Durable" och "NonDurable". För "NonDurable" måste konsumenten finnas tillgänglig när meddelandet anländer, annars har konsumenten missat sin sjangs att få meddelandet. Defalut är "NonDurable".
Du bestämmer vilken typ av JMS-destination din meddelandedrivna böna ska utnyttja i "ejb-jar.xml".

 Klasser och gränssnitt 
På denna sida listas alla klasser och gränssnitt som måste finnas på plats för att en meddelandedriven böna ska fungera.

 Livscykel 
På denna sida beskrivs en meddelandedriven bönas livscykel.

 MessageDrivenContext 
På denna sida beskrivs gränssnittet MessageDrivenContext och hur det kan användas för att kommunicera med behållaren.