programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

EntityBean

En enkel beskrivning av en entitetsböna är att en enititetsböna motsvarar en tabell i databasen, och en instans av en entitetsböna motsvarar en rad i databasen. I EJB2.0 finns två typer av entitetsbönor:

  • BMP (Bean Managed Persistence): För denna typ av entitetsböna är det programmeraren som ansvarar för att läsa och skriva till databasen. Programmeraren använder alltså JDBC för att utföra operationerna SELECT, UPDATE, INSERT och DELETE.
  • CMP (Container Managed Persistence): Här är det behållaren som sköter allt läsande och skrivande till databasen. SQL-operationerna UPDATE, INSERT och DELETE tar behållaren hand om helt och hållet själv. För att implementera SELECT använder du nu ett speciellt SQL-liknande språk som heter EJB-QL.
Vi kommer bara att titta på hur CMP fungerar, eftersom CMP är den mest arbetsbesparande av de två smakerna.

 Klasser och gränssnitt (CMP) 
På denna sida listas alla klasser och gränssnitt som måste finnas på plats för att en entitetsböna ska fungera.

 Livscykel (CMP) 
På denna sida beskrivs en entitetsbönas livscykel.

 EntityContext 
På denna sida beskrivs gränssnittet EntityContext och hur det kan användas för att kommunicera med behållaren.