programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Ditt första program med en Stateless SessionBean

I detta avsnitt ska vi skapa ett fungerande program som utnyttjar EJB. Vi kommer att använda Eclipse3.0 som utvecklingsplattform, och JBoss som applikationsserver. På sidan  Skapa ett Java EE projekt i Eclipse  beskrivs hur man skapar ett projekt som kan kompilera EJBs i Eclipse. Vi kommer att skapa 3 projekt:

 HelloInterfaceProject 
Detta projekt innehåller de gränssnittsklasser som behövs för både klienten och servern.

 HelloServerProject 
Detta projekt innehåller serverkoden, alltså själva EJBerna.

 HelloClientProject 
Detta projekt innehåller klientkoden.