programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

EJB

OBS! Sidorna om EJB är inte färdiga än, varning för brutna länkar!

På dessa sidor beskrivs grunderna i EJB. EJB är en del av plattformen Java EE, som beskrivs under  Java EE . Java EE bygger i sin tur på programmeringsspråket Java, som beskrivs under  Java .

 Om EJB 
Här beskrivs vad EJB är.