programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

EJB, allmänt

På dessa sidor kan du läsa om den grunläggande tekniska arkitekturen bakom EJB.

 EJB och RMI 
Här beskrivs hur EJB skiljer sig från vanlig RMI.

 Hur går ett anrop till? 
Här beskrivs steg för steg hur det går till när man anropar en klass i EJB.