programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

ex-kommandon

1. ex-kommandon i vi
2. Hjälp

1. ex-kommandon i vi

I vi kan man (i kommandoläget) utföra ex-kommandon. Dessa kommandon förgås av ett kolon (:) och skrivs längst ner i fönstret. Vi känner igen denna kommandotyp från  grunderna  där vi lärde oss att avsluta vi med ":x" (avsluta och spara) och ":q!" (avsluta utan att spara). Det finns massor med ex-kommandon, men jag tar bara några.

2. Hjälp

I vi får man hjälp genom att skriva ":help". Om man vet vilket kommando man vill ha information om skriver man ":help kommando". Exempel:

Hjälp Resultat Beskrivning
:help  -  Visar allmän hjälp.
:help a  -  Visar hjälp om kommandot a.
:help :s  -  Visar hjälp om ex-kommandot s.

För att komma ur hjälpläget skriver du bara ":q" så försvinner hjälpfönstret. Bilden nedan visar hur vi ser ut efter att du har gett kommandot ":help :s":