programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Visuellt läge

1. Visuellt läge
2. Exempel

1. Visuellt läge

I Vim finns en funktionalitet som påminner om cut-and-paste operationen, nämligen visuellt läge. Du kommer in i visuellt läge genom att trycka på "v" i kommandoläget. När du flyttar runt markören i visuellt läge kommer texten mellan den plats där markören stod då du trädde in i visuellt läge och markörens nuvarande position att markeras. Du kan stiga ur visuellt läge på flera sätt, nedan listas några:

  • Esc tar dig till kommandoläget.
  • y (yank) kopierar den markerade texten och går till kommandoläget.
  • d (delete) raderar den markerade texten och går till kommandoläget.
  • c (change) raderar den markerade texten och går till inmatningsläget.

2. Exempel

I följande exempel öppnar vi Vim och skriver in följande text:Vi flyttar markören till första mellanslaget och trycker "Esc" och sedan "v". Vi är i visuellt läge. Flytta markören så att ordet " alla" markeras:Tryck på "y" för att kopiera texten. Nu hamnar vi i kommandoläget. Tryck "P" för att klistra in: