programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om vi

1. Varför vi?
2. Vim
3. Pico

1. Varför vi?

vi (uttalas "viaj") står för Visual Interactive editor och är är den vanligaste texteditorn på UNIX/LINUX-plattformen. vi är ökänt för sitt obegripliga användargränssnitt, men är ändå den populäraste editorn bland Linuxanvändare (Linux Journal magazine, 2003-10-10). Nedan ger jag några anledningar:

  • vi finns installerad på vilken UNIX/LINUX-dator du än loggar in på.
  • Det går det mycket snabbt att editera text med vi när man väl har lärt sig programmet.
  • vi använder mycket lite systemresurser just eftersom det inte har något grafiskt gränssnitt. I vissa situationer tillåter inte systemet dig att starta tyngre program, och då är vi din bäste vän.

2. Vim

Vim (vi improved) har fler funktioner än vi. De tre viktigaste förbättringarna är:

  • Ett grafiskt gränssnitt med menyer. Detta passar den som inte vill memorera alla kommandon.
  • Färgkodning av programmeringskod. Färgkodningen finns för alla de vanligaste programmeringsspråken. För att texten ska färgkodas krävs att filen har en ändelse som visar vilket språk den är. En java-fil ska ha ändelsen .java, en C-fil ska ha ändelsen .c, en PHP-fil ska ha ändelsen .php, o.s.v.
  • Visuellt läge. Ett läge som gör att man kan markera text som man sedan kopierar eller radrear. Beskrivs på sidan  Visuellt läge .
Vim går att ladda ner från  www.vim.org . Jag rekommenderar att man använder Vim som texteditor även i Windowsmiljö.

3. Pico

För den som inte har tid att lära sig använda vi finns Pico. Pico följer med många LINUX-distributioner och är betydligt lättare att komma igång med än vi. För att editera filen a.txt med Pico, skriv bara:
[olle@dev1]$ pico a.txt