programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Starta vi

1. Starta vi
2. Parametrar till vi
3. Scriptfiler

1. Starta vi

När du vill editera filen a.txt med vi kan du att skriva:
[olle@dev1]$ vi a.txt
Om filen a.txt inte existerar skapas den. Du kan också skapa en ny fil genom att skriva:
[olle@dev1]$ vi
När du sparar filen måste du spara den med ett namn. Du kan editera flera filer efter varandra med kommandot:
[olle@dev1]$ vi a.txt b.txt
Här kommer först filen a.txt att editeras. Sedan editeras b.txt.

2. Parametrar till vi

Nedan listas några varianter på hur man kan starta vi med parametrar:

Flagga  Betydelse  Beskrivning
view a.txt  read  Öppna filen a.txt i skrivskyddat läge (samma som -R).
gvim a.txt  GUI  Editera filen a.txt i eget fönster (samma som vim -g).
vim -g a.txt  GUI  Editera filen a.txt i eget fönster.
vi +/hello a.txt  -  Editera filen a.txt, och flytta markören till första förekomsten av ordet hello.
vi +312 a.txt  -  Editera filen a.txt, och flytta markören till rad 312.
vi + a.txt  -  Editera filen a.txt, och flytta markören till sista raden i a.txt.
vi -b a.txt  binary  Editera filen a.txt i binärt läge.
vi -h  help  Visa hjälp.
vi -n a.txt  no swap  Editera filen a.txt utan att skapa en swap-fil.
vi -r a.txt  recover  Återskapa filen a.txt från swapfil (efter systemkrash).
vi -R a.txt  read  Öppna filen a.txt i skrivskyddat läge.
vi -s script.txt a.txt  script  Kör scriptfilen script.txt på filen a.txt.
vi -w script.txt a.txt  write  Skapa scriptfilen script.txt (eller lägg till på en existerande script.txt). Scriptfilen kommer att innehålla alla kommandon du utför på filen a.txt.

3. Scriptfiler

Parametrarna "-w" och "-s" skapar resp. använder sig av en scriptfil. Att använda sig av scriptfil kan vara praktiskt om det finns någon förändring du vill utföra på ett stort antal filer. Till exempel: Låt oss säga att du vill lägga till en tom rad överst i alla filerna i katalogen. Först öppnar du vi med följande kommando:
[olle@dev1]$ vi -w script.txt a.txt
Nu utför du förändringen på filen a.txt, d.v.s. du:

  • Trycker på "O" (stort o) som öppnar en ny rad överst i filen.
  • Trycker på Esc som tar dig tillbaka till kommandoläge.
  • Trycker på "ZZ" som sparar och stänger a.txt.
Nu har en scriptfil script.txt skapats som innehåller dina kommandon på filen a.txt. Vi tittar på innehållet:
[olle@dev1]$ less script.txt
OESCZZ
När du vill köra scriptet på en annan fil b.txt skriver du:
[olle@dev1]$ vi -s script.txt b.txt
Nu har en tom rad lagts till i högst upp i filen b.txt.