programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Ersättningsläget

1. Ersättningsläget i vi

1. Ersättningsläget i vi

Förutom inmatningsläget finns ett annat läge där man också kan skriva in text, nämligen ersättningsläget (replace mode). I detta läge raderas ett tecken för varje tecken du skriver, så att den gamla texten skrivs över. Det finns bara ett kommando som tar dig till ersättningsläget och det är "R":

Kommando Betydelse Beskrivning
R  replace  Gå till ersättningsläget.

För att återvända till kommandoläget trycker du på "Esc".