programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Inmatningsläget

1. Inmatningsläget i vi

1. Inmatningsläget i vi

För att kunna skriva text i vi måste du ta dig från kommandoläget till inmatningsläget (insert mode). Väl inne i inmatningsläget fungerar alla tangenter som vanligt, d.v.s. om du skriver "e" kommer ett "e" att läggas till på skärmen. Följande kommandon tar dig in i inmatningsläget:

Kommando Betydelse Beskrivning
i  input  Placera markören före tecknet (och gå till inmatningsläge).
I  input  Placera markören först i raden (och gå till inmatningsläge).
a  append  Placera markören efter tecknet (och gå till inmatningsläge).
A  append  Placera markören sist på raden (och gå till inmatningsläge).
o  open  Lägg till en tom rad under markören och placera markören där (och gå till inmatningsläge).
O  open  Lägg till en tom rad ovanför markören och placera markören där (och gå till inmatningsläge).
cw  change word  Radera till slutet av ordet (och gå till inmatningsläge).
C  change  Radera till slutet av raden (och gå till inmatningsläge).
cc  change  Radera hela raden (och gå till inmatningsläge).

För att återvända till kommandoläget trycker du på "Esc".