programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Ett exempel med JDBC

1. Exemplet JDBCTest
2. Förkrav 1: Installera MySQL och skapa data
3. Förkrav 2: JDBC-drivare
4. Kompilera och kör JDBCTest.java

1. Exemplet JDBCTest

I detta exempel testar vi att ansluta mot MySQL. Paketet  JDBCTest.zip  innehåller all kod (JDBCTest.java och create_database.sql). Du kan också titta på koden online på:

2. Förkrav 1: Installera MySQL och skapa data

För att exemplet ska fungera måste du ha MySQL installerad. Se  MySQL DBA  för instruktioner. Du måste dessutom ha databasen "gnomeshop" och tabellen "USER". Vi kör scriptet "create_database.sql" för att ordna detta. Skriv följande kommandon:
[olle@dev1]$ mysql -u root -p 
mysql>  SOURCE create_database.sql;

3. Förkrav 2: JDBC-drivare

Du måste också ha en JDBC-driver för MySQL. Jag kör med mysql-connector-java-3.1.14-bin.jar. På min miljö ligger denna fil i mappen /opt/mysql/mysql-connector-java-3.1.14.

4. Kompilera och kör JDBCTest.java

Nu är det dags att kompilera och köra koden.

  • OBS: Du kan inte köra kommandona nedan som de är. Du måste byta ut sökvägen till JDBC-drivaren till den sökväg som gäller på din dator.
Ok, gör följande:
[olle@dev1]$ javac -cp .:/opt/mysql/mysql-connector-java-3.1.14/mysql-connector-java-3.1.14-bin.jar JDBCTest.java
[olle@dev1]$ java -cp .:/opt/mysql/mysql-connector-java-3.1.14/mysql-connector-java-3.1.14-bin.jar JDBCTest
 1. Load the MySQL JDBC driver
 2. Get the connection.
 3. Create a statement.
 4. Do the SQL.
 5. Success.
 6. Close the result set, the statement and connect.
User id= 1
Om du får denna utskrift så fungerar programmet.