programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Java

På dessa sidor beskrivs grunderna i Java 1.4. Java används inom många områden, men kanske mest för att bygga stora internetapplikationer (Java EE). Dessa sidor förutsätter att du redan kan programmera, och fokuserar på speciella drag hos Java.

  • OBS: Denna tutorial är skriven som en förberedelse för testet SCJP (Sun Certified Java Programmer CX-310-035) för Java SE 1.4. De delar du inte behöver kunna inför SCJP är Sockets, RMI och JDBC.

 Om Java 
Här beskrivs vad Java är.

 Struktur 
Här beskrivs några fundamentala drag hos Java.

 Nyckelord 
På denna sida listas alla nyckelord som har speciell betydelse i Java.

 Klasser 
På denna sida beskrivs klassen, det mest grundläggande begreppet i Java.

 Arv 
Här beskrivs hur Java hanterar arv.

 Undantag 
På denna sida beskrivs hur man programmerar felhantering i Java.

 Datatyper 
På denna sida beskrivs de primitiva datatyperna.

 Omslagsklasser 
Här kan man läsa om de klasser som kapslar in de primitiva datatyperna.

 Numeriska operatorer 
På denna sida beskrivs hur man utför enkla beräkningar i Java.

 Logiska operatorer 
Här visas hur man gör jämförelser i Java.

 Binära operatorer 
På denna sida beskrivs hur man gör binära beräkningar.

 java.lang.Math 
På denna sida beskrivs hur man gör lite mer avancerade numeriska beräkningar.

 Array 
På denna sida beskrivs hur man använder typen array.

 Samlingsklasserna 
Här kan man läsa om Javas samlingsklasser, alltså länkade listor, träd och hashtabeller.

 Trådar 
Denna sida handlar om hur man skriver trådade applikationer i Java.