programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Textfiler i Java

1. Läsa en textfil

1. Läsa en textfil

Med programmet MyFileReader kan vi läsa en textfil rad för rad och skriva ut den till skärmen:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

/**
 * This program reads a text file line by line and print to the console.
 */
public class MyFileReader {

 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("====================================");
  System.out.println("Main 1. Check parameter");
  System.out.println("====================================");

  // First chech nr of args.
  if (args.length != 1){
    System.err.println ("Usage: java FileReader file_path");
    System.exit(2);
  }
  String path=args[0];

  try{
   // Open the file
   FileReader fr = new FileReader(path);
   // Buffer the Reader
   BufferedReader br = new BufferedReader(fr);

   System.out.println("====================================");
   System.out.println("Main 2. Print file contents");
   System.out.println("====================================");

   String s;
   while ((s = br.readLine()) != null)  {
    System.out.println (s);
   }

   //Close the file
   br.close();
   fr.close();

   System.out.println("====================================");
   System.out.println("Main 3. All done");
   System.out.println("====================================");

   }catch (Exception e){
    System.err.println("Error: " + e.getMessage());
   }
  }
}
När vi kör programmet med textfilen a.txt ser vi följande utskrift:
[olle@dev1]$ java MyFileReader a.txt
====================================
Main 1. Check parameter
====================================
====================================
Main 2. Print file contents
====================================
Hej alla..
Detta är rad 2
====================================
Main 3. All done
====================================
Verkar funka.