programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Roller i Java EE

1. Vad menas med roller?
2. Java EE-plattformsutvecklare
3. Webbkomponentutvecklare
4. EJB-utvecklare
5. Klientutvecklare
6. Applikationsmontör
7. Applikationsinstallatör och administratör

1. Vad menas med roller?

När Java EE utvecklades definierade man några olika roller som alla har en viss uppgift i sjösättandet av en applikation.Nedan beskrivs rollerna kort:

Roll Levererar Konfigurerar Beskrivning
Java EE-plattformsutvecklare  Java EE-server  -  En plattformsutvecklare är ett företag som utvecklar Java EE-servrar.
Komponentutvecklare  se nedan  se nedan  Komponentutvecklarna är de som bygger själva applikationen. Det finns tre typer, och de listas nedan.
Applikationsmontör  EAR-fil  web.xml application.xml  Komponentutvecklarna levererar sina komponenter till montören. Montören packar ihop filerna till ett EAR-arkiv.
Applikationsinstallatör  inget  application.xml tomcat-users.xml  Denna person installerar EAR-arkivet och gör de sista inställningarna i web.xml och i eventuell databas.

2. Java EE-plattformsutvecklare

Java EE är en specifikation för hur en Java EE-server ska fungera. Genom att låta flera företag implementera applikationsservrar som uppfyller Java EE får man en önskvärd konkurrenssituation där kunden kan välja den implementation som bäst passar dess behov. För att undvika kompabilitetsproblem mellan implementationerna måste en implementation av Java EE klara de tester som ingår i CTS (Compability Test Suit). På sidan  Att välja Java EE-server  beskrivs några servrar och tillverkare.

3. Webbkomponentutvecklare

Denna komponentutvecklare bygger själva webbplatsen. Det är framförallt webbkomponentutvecklarens arbetsuppgifter som beskrivs på denna webbplats. Rollen har följande uppgifter:

 • Skriver Servlets, JSP och HTML
 • Specifierar deployment descriptorn web.xml.
 • Packar .class, .jsp, HTML-filer och web.xml till en WAR-fil.
Denna komponentutvecklare är nödvändig för alla företag, det finns alltid minst en webbkomponentutvecklare i ett projekt.

4. EJB-utvecklare

Denna komponentutvecklare utvecklar EJB som innehåller mestadels affärslogik. Rollen har följande uppgifter:

 • Skriver och kompilerar källkod.
 • Specifierar deployment descriptorn ejb-jar.xml.
 • Packar .class-filerna och ejb-jar.xml till en EJB-JAR-fil.
Många mindre företag använder inte EJB och har därför ingen EJB-utvecklare.

5. Klientutvecklare

Denna komponentutvecklare bygger applikationsklienten. Rollen har följande uppgifter:

 • Skriver och kompilerar applikationsklienten.
 • Specifierar deployment descriptorn för applikationsklienten.
 • Packar .class-filerna och deployment descriptorn till en JAR-fil.
Det är inte så vanligt att applikationsklienter används, oftast interagerar användare av applikationen bara med webbläsaren, och då behövs ingen Klientutvecklare.

6. Applikationsmontör

Denna roll ansvarar för att sammanföra de olika komponentutvecklarnas filer till en applikation, dvs en EAR-fil.Applikationsmontörens uppgifter är följande:

 • Sammanför EJB-JAR och WAR-filerna till en EAR-fil.
 • Specifierar deployment descriptorn application.xml för Java EE-applikationen.
 • Ändrar i komponenternas DD så att säkerheten och transaktionsbeteendet blir rätt för Java EE-applikationen.
 • Verifierar att innehållet i EAR-filen är "well formed" och enhetligt med Java EE-specifikationen.

7. Applikationsinstallatör och administratör

Denna roll ansvarar för att få igång applikationen i den verkliga miljön, med aktuell Java EE-server och aktuell databas. Detta innefattar att installera, konfigurera och administrera applikationen på den aktuella Java EE-servern. Exempel på uppgifter är:

 • Se till att applikationen får kontakt med externa resurser, t.ex. databaser, filarkiv.
 • Ställa in säkerhetsparametrar, skapa de användare som kan logga in på applikationen.
Mer formellt kan man säga att rollen har följande uppgifter:
 • Lägga till EAR-filen på den Java EE-server som ska användas i produktion.
 • Konfigurera application.xml för produktionsmiljön.
 • Verifiera att innehållet i EAR-filen är "well formed" och enhetligt med Java EE-specifikationen.