programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Att välja Java EE-server

1. Att välja Java EE-server
2. Java EE-servrar byggda på öppen källkod
3. Java EE-servrar i mellanskiktet
4. Java EE-servrar i toppskiktet

1. Att välja Java EE-server

Eftersom Java EE är en öppen standard finns det många Java EE-servrar på marknaded. Hur vet du vilken som passar ditt företag? För mindre företag rekommenderar jag att använda en server byggd på öppen källkod. Dessa servrar håller garanterat måttet för en rimlig trafik.

2. Java EE-servrar byggda på öppen källkod

Det finns endast några få öppna Java EE-servrar:

Server Webbplats Beskrivning
Java EE  java.sun.com  Suns referensserver. Denna server är inte skriven för att användas i produktion, den är bara en referens som de övriga servertillverkare ska titta på när de bygger sina egna. Servern är därför väldigt långsam.
JBoss  www.jboss.org  Den första öppna Java EE-server som fungerar bra i produktion. JBoss är ganska dåligt dokumenterad, detta för att JBoss tjänar sina pengar på konsulttjänster och genom att sälja dokumentationen.
JOnAS  jonas.objectweb.org  JOnAS är en relativt ny server, och därför vet jag inte så mycket om den. JOnAS 4.3.2 är 1.4 Java EE-certifierad, vilket innebär att servern officellt uppfyller alla krav som ställs enligt standarden för Java EE 1.4.
Blazix  www.blazix.com  En server som för en tynande tillvaro vid sidan av de andra jättarna.

Tomcat (jakarta.apache.org) är inte en riktig Java EE-server, utan bara en fristående webb-behållare. De flesta öppna Java EE-servrarna använder Tomcat som webb-behållare.

3. Java EE-servrar i mellanskiktet

Följande servrar är kommersiella, och har ett pris i mellanskiktet:

Server Webbplats Beskrivning
Orion  www.orionserver.com  En mycket duglig server tillverkad i Sverige av Ironflare AB. Servern är känd för att vara snabb, enligt tillverkaren är det den snabbaste av alla. Den blir din för 1500 USD per maskin den installeras på.
JRun  www.jrun.com  Macromedias server säljs till genomsnittligt pris. Denna server krånglade en del senast jag programmerade den, så jag kan inte rekommendera den till någon.

4. Java EE-servrar i toppskiktet

Dessa servrar är populära hos storföretagen och kostar mycket:

Server Webbplats Beskrivning
WebLogic  www.beasys.com  Den mest köpta Java EE-servern av alla. WL står och snurrar hos många företag.
WebSphere  www.ibm.com  IBMs server WS är den näst största av de kommersiella servrarna. WS är mest känt för sin meddelandeserver WSMQ och sitt avancerade utvecklingsverktyg WSAD. Eclipse, som nu är en öppen produkt, är kärnan i WSAD.
Oracle 9i AS  www.oracle.com  Oracles server bygger på Orion, så man kan utgå från att den är lika bra som orginalet.
Sun Java Enterprise System  www.sun.com  Sun släpper en server som innehåller allt, baserad på bl.a. forna iPlanets lösning. Produkten är ny (nu 2005), så jag vet ingenting om den.