programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Java Enterprise Edition (JEE)

På dessa sidor beskrivs Java EE. Java EE är den mest använda plattformen för stora internetapplikationer.

  • Java EE bygger på programmeringsspråket Java, om du inte kan Java kan du titta på avsnittet om  Java .
  • Vill du läsa om hur man programmerar webbsidor, se  JSP .
  • Vill du läsa om hur man programmerar EJB, se  EJB .
Bilden nedan visar ett exempel på den övergripande strukturen hos en webbapplikation som är byggd i Java EE:

 Om Java EE 
Här beskrivs vad Java EE är.

 Roller 
Här beskrivs de roller som definieras i Java EE.

 Filstruktur 
Här beskrivs hur filträdet ser ut på en Java EE-server.