programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera JBoss AS 5.0.0 (Beta 2) på Linux

1. Installera JBoss AS 5.0.0 (Beta 2) på Linux
2. Funkar bara med JDK 1.5
3. Installera
4. Startsidan
5. Stoppa servern

1. Installera JBoss AS 5.0.0 (Beta 2) på Linux

På denna sida ska vi installera applikationsservern JBoss AS 5 på Linux. JBoss AS 5 kommer att vara Java EE 1.5-certifierad när den släpps i slutgiltig release.

2. Funkar bara med JDK 1.5

Du gör säkrast i att installera denna version av JBoss med JDK 1.5, inte med 1.6. Det finns en bugg i JBoss classloader som orsakar följande undantag vid uppstart:
[olle@dev1]$ 
Error installing to Instantiated:
   name=DeploymentFilter state=Described
   java.lang.IllegalStateException: Class not found: [Ljava.lang.String;
   ....
Kolla din Javaversion med:
[olle@dev1]$ java -version
java version "1.5.0_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_13-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_13-b05, mixed mode)

3. Installera

Det enda du behöver göra är att packa upp koden. Det kan du göra med:
[olle@dev1]$ unzip -a jboss-5.0.0.Beta2.zip
Sedan är det bara att starta JBoss:
[olle@dev1]$ cd jboss-5.0.0.Beta2/bin
[olle@dev1]$ chmod +x run.sh
[olle@dev1]$ ./run.sh
=========================================================================

  JBoss Bootstrap Environment

  JBOSS_HOME: /home/olle/jboss-5.0.0.Beta2

  JAVA: /home/olle/jdk1.5.0_13/bin/java

  JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -server -Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m 
	-Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 
	-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000

  CLASSPATH: /home/olle/jboss-5.0.0.Beta2/bin/run.jar:/home/olle/jdk1.5.0_13/lib/tools.jar

=========================================================================

11:19:33,554 INFO  [ServerImpl] Starting JBoss (Microcontainer)...

4. Startsidan

Kolla startsidan på sökvägen localhost:8080:Tja, det ser ju inte helt 100%-igt ut.

5. Stoppa servern

Gör bara Ctrl-C i fönstret så stannar servern. Om du vill stänga från ett annat fönster kan du köra:
[olle@dev1]$ ./shutdown.sh -S